tirsdag 13. desember 2016

Når kriser intreffer - sosiale medier er løsningen


Se for deg en bedrift som har gjort en skikkelig blunder. De har gjort noe som får hele landets innbyggere via nettsamfunn til å reise seg i kamp mot bedriften.Hva bør gjøres? 


Det er da høy tid for å kalle inn ekspertisen. Den sosiale-medier-ansvarlig i bedriften må komme i høysetet for å redde situasjonen. Her gjelder det å redde kommunikasjonen med media og alle lesere, meningsytere og frontere for kritikken. Både strategiske mottiltak må opprettes og svar må besvares raskt ute i de ulike forum i sosiale medier. Bedriften må få tilbake sin troverdighet gjennom dens håndtering av krisen.

Ta grep!


Sørg for at det er bedriften som er i høysetet for kommunkasjon om krisen som er inntruffet. Legg ut informasjon og vis dermed bedriften som en åpen, gjennomsiktig og ærlig kommunikatør for omgivelsene.


Vis oppriktig sympati for alle de berørte av krisen som er inntruffet.  Både hver og en av de direkte berørte, men også de ytre nettverkene som føler med. La bedriften vise seg som en del av disse gruppene.Benytt også de verdier som kan komme ut av krisen


Alt vondt som skjer, har også noe godt i seg.

Relasjoner kan dannes. Sympati og inntrykk kan skapes. 

Ha i mente bedriftens kjerneverdier, kompetanse, fokus og tjenester. Se etter om disse på noen måte kan synliggjøres gjennom kommunikasjonen som oppstår i interaksjon med de berørte og opprørte. Se etter muligheter til å få forsterket merkevaren som pålitelig og med de verdier den står for gjennom håndteringen av krisen. Ha alltid en kriseplan klar for sosiale-medier-kriser

I noen bedrifter vet man hvilke potensielle medie-kriser som kan oppstå fra ulike sannsynlige blundere som bedriften har noe sannsynlighet for å påtreffe. 

Her kan man til de ulike krisene sette opp en foreløpig krisehåndterings-strategi. 

Ha alltid klart hvilket ressursteam som skal inkalles om kriser oppstår. En person MÅ stå som ansvarlig person til å ta seg av slike situasjoner om de skulle oppstå. Dette gjør at man allerede har en person som er klar til å ta seg av kriser. Hvor mye bedre er ikke dett enn at bedriften skal ta seg av kriser som får ringvirkninger i sosiale medier disse uten noen form for forberedelse. 

Et viktig perspektiv


Det er aldri hendelsene i seg selv som skaper følelser - men det er hvordan vi tenker om de!

Derfor: 

Det er aldri krisen i seg selv som er avgjørende for bedriftens omdømme, men hvordan bedriften kommuniserer under krisen. 

Den viktigste lærdommen fra dette

Kompetanse på sosiale medier er uhyrlig viktig for enhver bedrift som skal få et godt omdømme og beholde gode omdømmer gjennom ulike kriser. 

Sats derfor preventivt. Ha alltid tilgjengelig god kompetanse på håndtering av sosiale medier i din bedrift. Om du ikke har mulighet selv til å ansette noen til dette, så bør du i høyeste grad starte et PLN for å utdanne og oppgradere din kompetanse på dette feltet. 

I den nye verdenen med web 2.0 er du ikke bare det du kommuniserer om deg selv, du er også i den sterkeste grad hva andre kommuniserer om deg. 

Så sett opp overvåkning og analyseverktøy for din bedrift og din bedrifts omdømme på internett. Vær forut. Legg til rette for at din bedrift vil både overleve og gjøre det godt. 
Etiske tabber kan også lønne seg å være beviste på

NOAHs kampanje der de fikk samlet et stort hylekor mot Sylvi Listhaug og samlet inn penger til sin organisasjon under løgnen om at det var Christoffer Joner sin personlige opprop er et eksempel på feilgrep organisasjoner kan ta ved å føre publikum bak lyset. Slike handlinger kan gjøre at folket mister tiltro til organiasjonene. 


Noen eksempler fra internett på bedrifters kriser i sosiale medier. #tagg 


1. Freia-krisen
"Krisen kunne på mange måter aldri ha blitt en krise, gitt at de hadde tatt signalene i sosiale medier som dukket opp i kjølvannet av Brennpunkt-dokumentaren på NRK.

Det handler om å legge seg flat på en troverdig måte. Det har de ikke gjort, da de har vært fullstendig fraværende, sier Nygård-Hansen."

-Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert.


2. McDonalds


McDonalds førte kampanje #McDStories på Twitter for at fornøyde kunder skulle dele sine gode opplevelser fra McDonalds. 
 • -Resultert i at tusenvis mennesker delte opplevelser i negative opplevelser fra restaurantbesøkene.


3. Politiet i New York

«Har du et bilde av deg selv sammen med et medlem av NYPD? Del det med oss under hashtaggen #myNYPD. Det kan bli publisert på vår Facebook-side.» 
 • Istedenfor hyggelige bilder ble det lastet opp bilder av det som ser ut som brutale arrestasjoner og batong-bruk.


Høyre (politisk parti)

Høyre ville feire ett år i regjering slik: «Det er 1 år siden valget i dag. Takk til alle som stemte på oss og som er  ny regjering. Hva gleder deg mest?»

Så vær beredt! 

Det er aldri hendelsene i seg selv som skaper følelser - men det er hvordan vi tenker om de! 

Det er aldri krisen i seg selv som er avgjørende for bedriftens omdømme, men hvordan bedriften kommuniserer under krisen. 

La din bedrift styre om det er god markedsføring som kommer ut av krisen, eller dårlig markesføring. 


Video fra foredrag om krisehåndtering i sosiale medier 
😊 Et ekstra tips! Ta gjerne en titt på denne introduksjonsvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av. 


Som et ledd i utdanning ved NTNU deler jeg her mens jeg lærer, tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale media. Gi meg gjerne en tilbakemelding vedrørende bloggen eller innlegget. Med vennlig hilsen student ved NTNU. :D

Tips for å unngå å trå feil i sosiale medier?

NTNU har laget en tweet-tagg  for en tips-liste om å trå riktig i sosiale medier. 


Kanskje kan dette bli en god felles tips-liste? :) 

Hva bør en gjøre for å unngå å trå feil i sosiale medier? 


Hvilke etiske forbehold bør en ta? 

Det fins mange erfaringer. Sjekk ut Twitter og delta du også til å bygge opp en slik samling! 

Bli med du også :)

 • Tagg Twitter-meldingen din med #sosialemedieretikk 
 • Skriv en Twitter-melding der du tenker deg godt om og kort og konsist (maks 140 tegn) formulerer et “tips” om etikk/unngå å trå feil/ting i den duren.  

Slik ble min tweet:


Gøy om flere bidrar! :) 


😊 Ekstra tips! ✋ 

Ta gjerne en titt på denne introduksjonsvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av. Som et ledd i utdanning ved NTNU deler jeg her mens jeg lærer, tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale media. Gi meg gjerne en tilbakemelding vedrørende bloggen eller innlegget. Med vennlig hilsen student ved NTNU. 


Å planlegge en kampanje i sosiale medier

Jeg har laget et forslag for en kampanje til It-fag ved NTNU

Den inkluderer både forarbeid, forkampanje, kampanje, målinger, ansvarspersoner, etikk og bruk av kampanjens lærdommer til videre kampanjestrategi. Ta gjerne en titt! 


Synspunkter mottas gledelig i kommentarfeltet. 
Håper denne bidro til økt innsikt og gav noen nye ideer til hvordan du selv kan benytte sosiale medier.
 😊 Ekstra tips! ✋ 


Ta gjerne en titt på denne introduksjonsvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av. Bloggen her lager jeg om et ledd i utdanning ved NTNU. Her deler jeg her mens jeg lærer, tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale media. Gjerne gi tilbakemeldinger vedrørende bloggen eller innlegget. Det er bare gøy å motta. Med vennlig hilsen student ved NTNU. 

mandag 12. desember 2016

IT-støttet bedriftsutvikling ved NTNU - Beskrivelse av Bachelor og Masteroppgaver

Oppgave-beskrivelse for bacheloroppgaver IT-støttet bedriftsutvikling NTNU


Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på anvendelse av IT


Oppgaven bør ende opp i anbefalinger om eller vurdering av konsekvenser ved bruk av IT


Typiske oppgaver har elementer av: 


 • bruk av sosiale medier 
 • innføring av ny teknologi
 • IT-strategi 
 • informasjonssikkerhet
 • brukeropplevelse  


Typiske elementer: 

kartlegging og undersøkelse som ender i analyse. 

Omfang: 500 timer Kontaktperson for bedrifter: bjorn.klefstad@ntnu.no LinkOppgavene har flere siktemål • Få løst en eksisterende oppgave som det ikke er avsatt ressurser for.
 • Få vurdert aktuelle kandidater med data-/informatikkutdanning i forhold til en reell jobbsituasjon, med "gratis" begynneropplæring for en eventuell senere jobb.
 • Etablere en kontaktflate med fagmiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).
 • Etablere en kontaktflate med datamiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).

For student:
 • Gi øvelse i å løse eller utrede en realistisk oppgave som brukeren har behov for, innen en fastlagt tidsramme.
 • Gi øving i å følge standarder i dokumentasjon, og annen kvalitetssikring av programvare og systemer
 • Gi praktisk og faglig innsikt i: 
  • ny teknologi, infrastruktur, maskinvare, grunnprogramvare, databasesystem, applikasjonsverktøy o.l.,
  • strategiske anvendelse IT i en virksomhets aktiviteter (innføring, bruk, evaluering, tilpasning ..)
  • installering, drift og sikring av datanettverk
 • Gi yrkeserfaring og innsikt i bruker- og samhandlingsproblematikk.
 • Gi øvelse i gruppearbeid og prosjektgjennomføring

For instituttet:
 • Få kunnskap om til enhver tid aktuelle oppgaver og problemstillinger i bedriftene.
 • Få supplement og korrektiv til vår utdanning og undervisning.
 • Etablere kontakt med ulike IKT- og brukermiljø, med muligheter for bredere faglig samarbeid også for større utviklingsarbeid og undervisningsoppdrag.
UTDANNING.NO

10 GODE GRUNNER TIL Å VELGE NTNU


IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING NTNU

Hva er en MASTER-oppgave?


Hva er en masteroppgave? Generelt, og på IKT-basert samhandling 

Masteroppgaven er kronen på verket i en mastergradsutdanning på samme måte som bacheloroppgaven er det for et bachelor-studium. Det er nå studenten(e) skal ta i bruk og anvende sin samlede lærdom på en vitenskapelig og helhetlig måte. Ervervede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, fra alle fagene som kom i forkant, utgjør verktøykassen som anvendes på en faglig relevant problemstilling. Teoretisk kunnskap skal operasjonaliseres – det vil si at de relevante verktøy i kassen velges ut og benyttes for å utforske, løse eller besvare en problemstilling på vitenskapelig metodisk holdbart vis (≈ fornuftig og etterrettelig). En fast vitenskapelig ansatt ved HiST er veileder på masteroppgaven. Andre, i og utenfor institusjonen, kan benyttes som oppgavestillere, informanter og/eller bi-veiledere, men ansvaret for fagligheten ligger alltid hos studentens lærested.


Relevant vinkling

I en oppgave ved Master i IKT-basert samhandling er det ønskelig med en praktisk forankring der prosjektet fremskaffer noe egen empiri. Oppgaven skal ha tydelig relevans for samfunn eller en virksomhet. Et praktisk utgangspunkt er å se etter et case eller arena som vekker interesse hos masterstudenten. Et utgangspunkt kan være:


 • Systemer eller programmer som er i bruk, skal utvikles for bruk, eller som skal tas i bruk


 • Arbeidspraksiser, organisasjoner, samhandlingskjeder eller domener som må forstås og beskrives for å kunne spesifisere eller beskrive aktuelle/eller manglende systemer/løsninger


 • Fenomen, funksjonalitet eller egenskaper som vekker interesse. Dette krever at man leter etter arenaer eller verktøy hvor disse kan studeres eller utforskes.


Stikkord for studenter - 
 • Hva synes du har vært spesielt interessant i det du har hørt og lært til nå? 
 • Benytt masteroppgaven til å gjøre erfaringer med en systematisk grundighet som kan være vanskelig å oppnå i en ordinær arbeidssituasjon. 
 • Bli for eksempel grundig kjent med en sektor slik at du får verdifull domene-innsikt for fremtiden.

Stikkord for virksomheter - 
 • Har din virksomhet aktiviteter, systemer, data eller planer der IKT–basert samhandling er utgangspunkt eller ønskelig? 
 • Noe som trenger evaluering, - eller utvikling? 
 • Studenter kan bidra med et friskt perspektiv på problemstillingene og med å løse praktiske oppgaver slik at dere kan gå grundigere til verks enn vanlig.


Arbeid & bidrag

En masteroppgave skal utgjøre et bidrag til forskningen, men den er først og fremst en læringsøvelse i å gjennomføre forskning. Man har derfor et balansert forventing til hva slags forskningsresultater som oppnås. Det praktiske utbyttet for både oppgavestiller og student kan uansett være betydelig – og gi en god karakter dersom rapporten gjengir et systematisk arbeid og forsvarlige konklusjoner. Det er stor variasjon i hva en masteroppgave består i. 


Fire hovedelementer er sentrale i arbeidet:


 • En Problemstilling – dvs. noe man vil finne ut noe om
 • Utredning av det relevante kjente kunnskapsgrunnlag (teori / ‘state of the art’)
 • Valg av Metode for å undersøke og skaffe mer kunnskap (teori eller empiri)
 • Gjennomføring med rapportering, med tydeliggjøring av eget bidrag

Hvor hovedtyngden i arbeidet og/eller rapporten ligger, blant disse fire, avgjør om det er, eller til slutt blir, en teoretisk eller en empirisk oppgave.

 Bidraget man til slutt sitter igjen med, kan være knyttet til for eksempel:

 • mer kunnskap som svarer på problemstillingen (for eksempel et ja/nei svar, eller et dersom/hvis svar ..)


 • eller utvikling av metoden for (ut-)forskning (for eksempel utvikle et system som kan testes for å avklare om det kan brukes til å oppnå …, eller metoden og/eller utvalg for å teste ..)


 • videreutvikling av teorien/kunnskapsgrunnlaget på feltet ( for eksempel: ‘ støtte av awareness’ er mindre relevant i situasjoner hvor ..)


 • eller utvikling av selve spørsmålet/problemet (vi har gjennom dette arbeidet funnet at det viktige/riktige spørsmålet derimot er: …)


Omfang og prosess

Masteroppgave består av et forprosjekt på 15 SP på høsten (halv tid) – og 30 SP oppgave på våren (full tid) – det kan stipuleres samlet til ca. 1060 timer pr person hvorav en del må brukes på rapporten. 


Den gode nyheten - Plan B kan finnes

Forskning med den virkelige verden som startsted må forholde seg til omstendighetene slik de utvikler seg i løpet av en prosjekt-/oppgaveperiode. Selv om man har et ønske og en plan for en gitt type bidrag vil det i masteroppgaverapporten som oftest være mulig å senere vri fokus til et annet type bidrag. Man er derfor ikke avhengig av en klart definert problemstilling for å komme i gang. Fokus kan utvikles i samarbeid mellom student, virksomhet og veileder.


Eksempler

DAIM – de oppgaver som er levert på NTNU IDI, som ikke er klausulert (begrenset for offentligheten) kan søkes opp her: https://daim.idi.ntnu.no/soek/

DIVA – Universitetsbibliotekets arkiv over masteroppgaver levert ved NTNU (ikke klausulert)
http://ntnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5487

Streiftur innom noen websider fra ulike faser eller blikk på masteroppgaven


Eksempler på tidligere oppgaverFakta om våre studierVideo om studiet it-støttet bedriftsutvikling


søndag 11. desember 2016

Hvorfor virksomheter bør måle og hva de bør måle?

HVORFOR BENYTTE ANALYSEVERKTØY

Påvirker din innsats i sosiale medier hvor god vekst din bedrift får? Hvor mye? Hva var det som gav mest resultater?
Har man tilgang til transaksjonsdata med måling av trafikk og aktivitet relatert til ens innsats i sosiale medier kan dette benyttes for å finne både hva som gir de største effekter og for hvilke målgrupper dette gjelder. Registreringer av ulike transaksjonsdata kan legges over økonomiske data og kan dermed gi et bilde av hvilke aktiviteter på sosiale medier som påvirker det økonomiske resultatet. 

ROI: Return of Investment 
– Avkastningen på en investering. 
ROI = (vekst pga investering – investeringskostnad) / investeringskostnad

Mål grad av suksess!

Vær bevisst på hvorfor du trenger å måle det du gjør i sosiale medier. Alt i sosiale medier kan måles. Men ikke alle måler effektene av sine tiltak. Om du ser hva din kommunikasjon fører til kan du foreta nødvendige prioriteringer og tilpasse strategien deretter. Med gode verktøy og rutiner for å måle effekt og analysere, kan du letter justere, tilpasse og repetere.


ROE: Return of Engagement – Den målbare effekt av en aktivitet, blogpost, kampanje – antall «likes», Re-Tweets, sidevisninger, kommentarer, cut&paste til andre blogger, henvisninger, med mer.


Kvantitative målinger av dine kampanjer

Kvantitative målinger av dine kampanjer vil du kunne få se ved hjelp av å benytte analyseverktøyet Google Analytics. 

Du får en full oversikt hvilket antall unike lesere, kommentarer, Facebook-likes, Re-Tweets, avspillinger på youtube du har mottatt på enhver dag, tidspunkt, uke, måned. Det gjør det lett å måle hvilken grad av suksess (ROE) du oppnår av de ulike tiltak. 

Her kan du se hvordan Netcom måler i Sosiale medierOpptaket er fra webinar i regi av http://itfag.hist.no den 1.november 2011, hvor Morten Skjelbred delte erfaringer om hvordan Netcom måler i sosiale medier.😊 Ekstra tips! ✋ 
Ps. Ta gjerne en titt på denne introduksjonsvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av 

Som et ledd i utdanning ved NTNU deles jeg mens jeg lærer, tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale media. Gi meg gjerne en tilbakemelding vedrørende bloggen eller innlegget. Med vennlig hilsen student ved NTNU.

Å bruke PLN (web-ressurser) til å lære om "måling i sosiale medier"

Dagens blogginnlegg handler om hvordan man kan ta i bruk sitt PLN - sitt personlige nettverk for læring - i sosiale medier. 

Hva kan jeg finne ut om "Måling i sosiale medier"?

Bruk av sitt Twitter-nettverk for å finne gode kilder

Jeg har nylig laget meg en twitterbruker: "SosialeMedierStudent" @SosialeMedierIT

På Twitter kan man søke med ulike kildeord. Jeg søkte ordene #analyse og #sosialemedier Prøv det gjerne ut selv! :) Trykk på linken, så vil du se det kommer nye opp aktuelle Tweets for temaet.Ved å bruke mitt personlige læringsmiljø på Twitter fant jeg blant annet frem til følgende info av Hans-Petter Nygard-Hansen


Sjekk linken! ;) 


Min første reaksjon er: Kjempestilig! Det ser ut til at det eksisterer et verktøy som samler Facebook, Twitter, Linkedln, Instagram, Youtube og Google+ under samme tak! Med SproutSocial har du en app som du kan bruke til all:


 • Samtale håndtering – bestem selv når meldinger, annonseringer, kampanjer skal sendes ut
 • Monitorer webtrafikken din
 • En postkasse for ALLE dine sosiale media samtaler
 • Oversikt over hvordan dine konkurrenter gjør det på sosiale mediafronten
 • Hvor dine kunder og prospekts kommer ifra via geotagging og lokasjonstjenester
 • RSS publisering
 • Kontakt administrasjon og vedlikehold med historikk
 • Send ut kampanjer og invitasjoner
 • Få daglig eller ukentlig email med oppsummering av hvordan du «gjør det» på den sosiale mediasiden
 • Via agenter kan du enkelt følge nye Twitter brukere, og skaffe deg nye Twitter-venner som vil følge deg for å lære mer om deg og selskapet dittSocial Relationship Management. Fantastisk! Det finnes flere verktøy å velge mellom for dette formålet. 


SRM sofware tar hånd om følgene:


 • De kan overvåke millioner av sosiale medier nettsteder, blogger og vurdere nettsteder (f.eks ikke bare Facebook og Twitter, men også Instagram, Google+, Linkedin , YouTube og Amazon anmeldelser)
 • De analyserer relevante kommentarer og kategorisere dem som positive, negative eller nøytrale, og også ta Sentiment Analysis et skritt videre ved å påvise spesifikke følelser som sinne, forakt, kjærlighet, etc.
 • De router prioriterte saker til riktig e-post eller kø i CRM-ansvarlig for vedlikehold av sosiale medier eller kvalitetskontroll
 • De sørger for at du vil svarer på relevante tweets, innlegg, kommentarer og diskusjoner på riktig tidspunkt. Dette er spesielt viktig i en tid hvor forbrukerne forventer reaksjoner på sosiale medier klager innen 60 minutter eller mindre.
Her er en artikkel som tar for seg anbefaling av de 17 beste SosialeMedier-managementFor meg må jeg si dette var svært nyttig. Jeg skal så absolutt prøve ut ett av verktøyene! Hva med deg? 

Bruker du dette allerede? 
Gi gjerne en kommentar om det! :) 


Søk bredt. Søk nært. Søk de mest oppdaterte spesialistene! 

Når du søker etter nyttig informasjon om et tema innenfor interessefeltet ditt, lønner det seg å ta et søk både på 
 • Google
 • Lærebøker

Men ofte går det raskere å ta et søk innen en av de sosiale gruppene du har laget deg for dette interessefeltet. 

Her viser sosiale medier medier seg som en god og rask lærekilde. Søk kan gjøres med søkeord i alt fra RSS-logg til nettsamfunn, men det er også mulig å spørre åpent ut til de andre i nettverket ditt. Legg ut en Tweet, et facebook-innlegg eller sjekk interessegruppene dine på Linkdln. 

Bruk av sitt Linkedin-nettverk for å finne gode kilder

Jeg meldte meg inn på Linkedin nylig. Jeg tok et søk nå for "sosiale medier" for å se etter hvordan det var med kilder her. 

Dette resulterte i at jeg fant Gruppen "Sosiale medier" med 12 327 medlemmer og sendte forespørsel om å få bli medlem her. Gruppen her tror jeg kan bli en god kilde til læring fremover om tema innen Sosiale Medier. :) 
Min anbefaling til deg, er å starte å bygge deg opp et Personlig Nettverk for Læring om interessefeltet ditt. Å benytte mennesker som elsker temaet, som ressurspersoner for den nyeste kunnskap og refleksjoner, vil du nok erfare blir veldig nyttig. 


Lykke til! 

Start å lag deg ditt eget nettverk. Og gjerne fortell hvordan det går :) 
 😊 Ekstra tips! ✋ Ps. Ta gjerne en titt på denne introduksjonsvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av. 

Som et ledd i utdanning ved NTNU deler jeg her på bloggen tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale medier mens jeg samtidig lærer om de. Gi meg gjerne en tilbakemelding vedrørende bloggen eller innlegget. Med vennlig hilsen student ved NTNU! :D