onsdag 7. desember 2016

Forretningsmessig bruk av sosiale medier

Ved NTNU`s studieprogram for It-støttet bedriftsutvikling er et fag som dreier seg om forretningsmessig bruk av sosiale medier. Faget er også tilgjengelig for nettstudier.

På denne siden fra NTNU kan du få en oversikt på fagets innhold og formål.

Forretningsmessig bruk av sosiale medier Gratis ressurser tilgjengelig for interesserte:


Bedrifters opptreden på sosiale nettverk

Slik som det finnes normer for god og dårlig atferd i ulike situasjoner til mennesker, finnes det normer for bedrifters opptreden og bruk av sosiale media. Normene som gjelder for alle bedrifter generelt på det området de tilhører. Samt normer blir skapt også skapt fra bedriften selv, gjennom de kommunikasjonstrategier og praksis bedriften velger å føre offentlig. 

Disse normene skaper endel forventninger til hvordan bedriften skal opptre i ulike sosiale nettverk. Det er viktig at bedriften kan leve opp til de forventninger de har "forpliktet seg" til overfor sine tilhørere.  

Publikum forholder seg til de forventningfaktorene bedrifter utgir i sosiale medier

Tenk etter selv. Hvilke forventninger har du selv til ulike bedrifter atferd i sosiale media? Noen ser du som seriøse, trygge og gode? Andre bedrifter og organisasjoner opplever du kanskje som useriøse og utrygge? 

Hvordan dømmer du selv ulike bedrifter ut i fra grad av:
  • Troverdighet?
  • Gjennomsiktighet?
  • Åpenhet?
  • Rask responstid?
  • Langsiktighet?
Hvordan bedriften skorer på disse forventningfaktorene vil kunne avgjøre hvordan du bedømmer bedriften. Gjennom sosiale medier vil mennesker få ulike en følelser av personlig forhold til ulike bedrifter ut fra hvordan bedriftene opptrer. 

Å være bevisste sin profil i media med de signaler de faktisk gir folket om bedriften, vil bety mye for hvilken suksess og risiko bedriften vil oppleve. Fornuftige prioriteringer kan gi bedriften økt renomme og vekst, mens negative faktorer kan føre til tapte kundeforhold og ødelagt rykte. 

Eksempel fra en blogg 

En god vei til læring er å søke rundt og selv se etter eksempler på blogger som demonstrerer noen av disse faktorene. 

Bloggen itfag fra NTNU demonstrerer noen av forventingsfaktorene slik:
.

.

Troverdighetsfaktor:

Hvordan fremviser bloggen tillit, troverdighet og personlig tone overfor publikum? 
  • Blogg.itfag.no bidrar til å gi dette inntrykket ved at de lar meninger fra publikum få komme uredigert til orde under hvert innlegg. De viser dermed tillit til sitt publikum. De krever ingen innlogging eller tilhørighet til nettsiden for å få lov til å kommentere. I tillegg oppmuntres det aktivt fra bloggen på innspill av både positiv og negativ art og det formidles at dette bidrar til å gjøre bloggen bedre.

  • Blogg.itfag.no bidrar også til troverdighet ved at nettstedet er en blogg laget ved at det er de ansatte ved bedriften som selv bidrar og skaper nettstedets innhold. Innleggene skrives i personlig tone, og vi ser hvem det er som har laget hvert enkelt innlegg som publiseres.   • Blogg.itfag.no bidrar også til troverdighet ved å vise til hvilken kompetanse de som skriver innleggene har på temaet som det blogges om. Innleggene signeres og profil linkes ved. Gjennomsiktighet (transparency):

Wikipedia sier følgende om web 2.0 

Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. 

Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere.
På hvilken måte demonstrerer bedriften respekt ved å være åpne og gi innsyn i f.eks. forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper eller tjenesteinnhold?


  • Blogg.itfag.no bidrar til å gi dette inntrykket ved å oppmuntres det aktivt fra bloggen på innspill av både positiv og negativ art. Dette bidrar til at både positive og negative synspunkter kommer fram og fremviser gjennomsiktighet til bedriften. De opplyser også hvor det er mulig å få kontakt med de ansatte, både med kontaktdata opplys samt tilholdssted.På denne måten kan du fortsette analysen 

Du kan ta for deg hver enkelt faktor som produserer forventning og analysere denne opp mot tilstedeværelse i bloggen. 

Ved å bruke forventningfaktorene kan man ta for seg og analysere hvordan bedriften fremstiller seg selv.  Du kan analysere på hvilken måte de ulike faktorene er ivaretatt for publikum på den aktuelle bloggen og om det er nødvendig å gjøre grep for å bedre inntrykket bedriften gir ut.  

😊 Ekstra tips! 

Ps. Ta gjerne en titt på denne introduksjonvideoen fra nettbaserte itfag ved NTNU om du synes bruk av sosiale media virker interessant å lære mer av: Som et ledd i utdanning ved NTNU deles her tips og råd vedrørende hvordan benytte sosiale media. Gi meg gjerne en tilbakemelding vedrørende bloggen eller innlegget. 
Med vennlig hilsen student ved NTNU. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg setter stor pris på om du kan gi en tilbakemelding! :) Positiv som negativ. Alle kan kommentere og kommentarer besvares daglig.

Mvh NTNU-studenten bak nettsiden.