torsdag 8. desember 2016

Er det behov for en strategi i sosiale medier?
Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier?

Sosiale Medier er stedet hvor bedriften kan komme i direkte kontakt med sluttbrukere, kjøpere eller alle i bedriftens målgruppe. På sosiale medier har hver bedrift mulighet til å skape et inntrykk om seg selv, utifra hva de ønsker å bygge av forhold med alle interessentgrupper. På sosiale medier har hver bedrift teoretisk mulighet til å nå utallige mennesker og organisasjoner. Er dette ønskelig for en bedrift? Om det er det.. Så er et bevisst forhold og strategi for hvordan bygge dette forholdet essensielt for grad av av suksess bedriften vil oppnå. 

Hva bør en god strategi inneholde rent overordnet?

Først og fremst er det viktig å vite hva er det bedriften faktisk er ute etter. Hvilke målgruppener skal det skapes kontakt med og et forhold til? Hvilke grep er fornuftige for å oppnå dette? Hvem vil vi fremvise oss som? Hvor skal vi prioritere innsatsen? 

 • Hva skal bedriften oppnå? 
 • Hvem skal bedriften nå?
 • Hvordan få målgruppen med?
 • Hvilken personlighet skal vår bedrift fremvise på nettet?
 • Hvilke sosiale medier er hensiktsmessig for bedriften å ha tilstedeværelse?
 • En plan for en vellykket start for deltakelse i sosiale medier med mål om oppnå den første kritiske massen av følgere

Å satse bevisst i Sosiale Medier vil kunne gi store gevinster. 


Fornuftige delmål å oppnå er:


 • Styrke bedriftens posisjon innen sitt fagfelt
 • Bygge kunderelasjoner
 • Bygge relasjoner til media
 • Kommunisere og samarbeide internt i bedriften
 • Bygge en kunnskapsbase
 • Teste ideer og produkter
 • Komme høyere oppe i søkemotorer
 • Håndtere kriser gjennom åpen dialog 

Samspillet mellom strategier og øvrige styringsdokumenter

Som nevnt over så er det essensielt at strategien for deltakelse i Sosiale Medier blir laget ut i fra hva bedriftens overordnede strategi og formål er. Det er dette som lager forutsetningene for alle mål bedriften bør ha som utbytte av sin deltakelse og tilstedeværelse i sosiale medier. 

Men det bør samtidig nevnes og fremheves at hvilken bruk en bedrift har for sosiale medier kan gjerne få vokse fram uten sterk grad av styring. Er det klart avklart hvilke hovedmål bedriften har som de ønsker å oppnå, kan en slik strategi gi bedriften økt sensitivitet og oppmerksomhet for omgivelsene til bedriften. Dette kan gi bedriften bedre mulighet plukke opp viktig informasjon i omgivelsene og lettere få til å ta nødvendig hensyn til denne.

Sosiale medier er også en kilde for bedriftens læring

Sosiale Medier er ikke kun et sted bedriften er tilgjengelig for publikum. På Sosiale Medier kan også bedriften helt gratis få den nyeste kunnskap om hvordan beste benytte ulike sosiale medier. 


Bruk av Twitter 


En av de mange ressurser tilgjengelig for deling av informasjon, er det sosiale nettverket TWITTER. 

Her er bedrifter og brukere av alle samfunnslag tilstedeværende. Politikere, samfunnstopper, arbeidere, hjemmeværende, interesseorganisasjoner, forskere og spesialister innen alle tenkelige interessefelt. Noen har brede interesser, andre er dedikerte innen enkelte felt. 


For å finne stoff som er aktuelt er søkefunksjonen en nyttig ressurs: Sett på en en tagg ved å skrive symbolet "#" før ditt søkeord og på 1 sekund har du utallige publiseringer fra mennesker og organisasjoner som har skrevet om ditt ønskelige tema. Her er noen eksempler på godt stoff om temaet fra et raskt søk på Twitter:
Trykker du på linken denne Twitterbrukeren deler ut, kommer du til en nettside med gode konkrete tips for hvordan benytte ulike former for sosial media for å best oppnå gode resultater for din bedrift. 


Ved å ta i bruk sosiale medier, kan med andre ord bedriftens kunnskap økes! Dette er noe som gir verdi utover hva bedriften allerede kan oppnå ved å være tilgjengelig for publikum på nettet. 


SlideShare en også en ypperlig ressurs


Her kan bedriften finne tilgjengelige sosiale mediestrategier som allerede ligger ute på det åpne internett. Dette er helt gratis kunnskap. SlideShare er en tjeneste der du kan finne frem til lett oversiktlige flotte powerpoint-presentasjoner som fremviser det aktuelle tema på en lettfattelig og oversiktlig måte. 

Et godt eksempel på en sosial mediestrategi er Netcom sin presentasjon som ligger på dette mediumet:


1 kommentar:

Jeg setter stor pris på om du kan gi en tilbakemelding! :) Positiv som negativ. Alle kan kommentere og kommentarer besvares daglig.

Mvh NTNU-studenten bak nettsiden.